Filtrace

Naše společnost se specializuje na oblast filtrace vzduchu, kapalin a viskózních látek.

Filtry a filtrační zařízení, která dodáváme, lze nalézt téměř ve všech průmyslových odvětvích, ať už se jedná o úpravu vody, chemický průmysl, potravinářství, strojírenství apod.

 

 

Filtrace vzduchu lze v podstatě rozdělit podle použitého fyzikálního principu odlučování na filtraci mechanickou, elektrostatickou a vodní.

U těchto principů samotné filtry dále dělíme podle konstrukce na více typů a modelů.     

 

Princip filtrace

Funkce elektrostatických filtrů je postavena na fyzikálním principu separace elektricky nabitých částic unášených proudem vzduchu skrze filtrační plochy jednotky.

 

Účinnost filtrace

Účinnost filtrace je závislá na rychlosti proudění vzduchu a může dosáhnout až 98%.

Přednosti elektrofiltrů se projeví zejména u mikročástic.

 

Jak fungují elektrostatické filtry? 

 

Dodáváme tyto typy filtrů vzduchu

  • ELEKTROSTATICKÉ: průmyslové, komunální
  • PATRONOVÉ PRŮMYSLOVÉ
  • HEPA FILTRY 

 

FILTRY ELEKTROSTATICKÉ PRŮMYSLOVÉ

Zde uvádíme příklady nejrozšířenějších typů, vždy jsme však připraveni vybrat vám vhodný typ podle vašich individuálních podmínek a požadavků.  

 

Obrázek

Řada T 1001, T 2002, T 4002 a 6002

Přístroje TRION T 1001 až T 6002 jsou vysoce účinné modulární elektrofiltry zabudovatelné do vzduchových potrubí, u kterých je pohyb vzduchu dán externími ventilátory, případně jinými vzduchovými systémy. Slouží k odlučování olejových mlh, kouřů, prachu a dalších průmyslových škodlivin.

 

Katalogový list (PDF)

 

Obrázek

Řada T 1300 a T 2600

Přístroje TRION T 1300 a T 2600 jsou vysoce účinné modulární elektrofiltry zabudovatelné do vzduchových potrubí nebo k volnému zavěšení a slouží k odlučování olejových mlh, kouřů, prachu a dalších průmyslových škodlivin. Filtry této řady jsou osazeny vlastními ventilátory. 

 

Katalogový list (PDF)

 

Obrázek

Jednotka T 5200

Přístroj TRION T 5200 je vysoce účinný modulární elektrofiltr zabudovatelný do vzduchových potrubí nebo k volnému zavěšení a slouží k odlučování olejových mlh, kouřů, prachu a dalších průmyslových škodlivin. Filtrační jednotka disponuje robustním radiálním ventilátorem.

 

Katalogový list (PDF)

 

Obrázek

Air Boss VOMP 600

Přístroj Trion je určen k vertikálnímu odlučování olejových mlh a kouřů.

VOMP 600 zaručuje v souladu se standardy OSHA a EPA bezpečné pracovní podmínky zaměstnancům, chrání zařízení v pracovním procesu a redukuje náklady na údržbu.

Může být montován přímo na stroje za účelem odstranění znečisťujících látek, jako jsou dýmy a mlhy z vodou ředitelných, syntetických nebo na bázi uhlovodíku používaných chladících kapalin.  

 

Katalogový list (PDF)

 

Obrázek

Air Boss Model 38

Model 38 je filtrační a sběrná jednotka s vysokou účinností až 99%. Je určen především pro filtraci látek, které by mohly vytvářet zdraví škodlivé prostředí nebo v prostředí nebezpečí výbuchu. Filtr splňuje požadavky direktivy EPA/OSHA.

 

Katalogový list (PDF)

 

Obrázek

Air Boss ATS

Trion řady Air Boss ATS je ideální pro odstraňování maziva a kouřů v aplikacích u větších restauračních zařízeních a vývařoven, stejně jako výparů a olejových mlh z průmyslových procesů. Volitelný absorpční modul pomáhá odstranit nepříjemné pachy plynných emisí. Modulární konstrukce řady ATS dovoluje vícenásobnou konfiguraci filtrace, včetně automatizovaného integrálního systému vodního oplachu (CIP) elektrostatické části filtru.

 

Katalogový list (PDF)

 

Obrázek

Air Boss Model 75

Trion Model 75 je určen pro centrální filtraci z více míst najednou, ať už se jedná o kuchyňské prostředí nebo průmyslové procesy. 

 

Katalogový list (PDF)

 

 

FILTRY PATRONOVÉ PRŮMYSLOVÉ

Obrázek

Trion CA3000C a CA6000C Catridge Air Cleaners

Je konstruován jako vysoce efektivní samočisticí filtr vyznačující se dlouhou životností a jednoduchou údržbou. Používá se jako stacionární nepotrubní filtrační jednotka. 

 

Katalogový list (PDF)

 

 

FILTRY ELEKTROSTATICKÉ KOMUNÁLNÍ 

Obrázek

Trion SE400E a SE800E

Typ SE400E a SE800E je určen pro použití v kancelářských, restauračních a veřejných prostorách, kde se kouří a to za účelem zachycení zejména cigaretových kouřů. Je koncipován jako doplňkové zařízení k topným a klimatizačním jednotkám. 

 

Katalogový list (PDF)

 

HEPA FILTRY

Zde uvádíme příklady nejrozšířenějších typů. Další typy filtrů vám vybereme podle vašich individuálních podmínek.

 

Obrázek

Laminární HEPA filtrační jednotka s vestavěným ventilátorem MAC 10

TRION – Envirco corporation patří k předním světovým výrobcům vzduchotechniky zabývajícím se problematikou čistých prostorů. Laminární filtrační jednotky MAC 10 byly vyvinuty speciálně pro vytváření čistých prostorů a čistých zón bez nutnosti budovat centrální strojovnu vzduchotechniky. Jednotky nacházejí uplatnění ve farmacii, zdravotnictví, mikroelektronice, laboratořích a nejrůznějších strojírenských provozech.

 

Katalogový list (PDF)