Aerace

Aerační věže jsou určeny pro fyzikálně-chemickou úpravu vody intenzivním provzdušňováním a slouží hlavně k odvětrání radioizotopu Rn222 (radonu) z vody a k odstranění nežádoucích plynných a pevných složek obsažených ve vodě (CO2, metan, těkavé chlorované uhlovodíky, ropné uhlovodíky, sirovodík apod.) Aerační věže lze zároveň využít k sycení vody kyslíkem.

 

Napsali o nás

Rekonstrukce Úpravny vody Kroměříž dokončena

Úpravna vody Kroměříž v letech 2012-2013 přechází na novou technologii úpravy surové vody. Více informací zde.

 

Obrázek

Aerační věž typu AVI

Vnitřní provedení je stojatá uzavřená nádoba válcového nebo čtyřhranného tvaru, jež je sestavována přímo na místě montáže z jednotlivých funkčních částí.

 

Hlavní části:

  • horní nátokový díl opatřený rozstřikovým registrem
  • středový díl s aktivní náplní
  • spodní nosný a odtokový díl

 

Válcový tvar věže umožňuje velkou variabilitu umístění a orientace připojovacích hrdel vody a vzduchu dle potřeby a specifických podmínek v místě instalace.

Výška středových dílů kontaktního bloku s vestavbou (aktivní náplň) je volitelná dle požadavku na účinnost vzhledem ke vstupním hodnotám obsahu odstraňovaných složek v surové vodě a místních podmínkách pro umístění.

 

Aerační věž typu AVI je vnitřního provedení bez ochraného obalu proti povětrnostním vlivům.

Aerační věž typu AVE je venkovního provedení a vyrábí se ze dvou částí:

  • vnitřní část – AVI, vnitřní provedení s tím, že ventilátor odtahu vzduchu je umístěn na horním nátokovém dílu věže.
  • vnější část – ochranný kryt zabezpečující věž proti povětrnostním vlivům. Zpravidla včetně izolace.

 

Tento typ věže je vhodný k umístění k sběrným jímkám, přerušovacím komorám či jiným vodárenským objektům, kde nelze instalovat veže typu AVI vzhledem k nedostatečnému prostoru.

Aerační věže mohou pracovat v přetlakovém nebo podlakovém režimu.

 

Materiálové provedení

Aerační věže jsou vyráběny kompletně z nerezové oceli tř. 17242 – 17246 nebo z plastu. Jednotlivé části jsou povrchově upravovány.

Aktivní náplň SPR je z materiálu polypropylen.

 

Rozsah použití

Aerační věže je možné používat pro průtoky do 45 l/sec. Typ, provedení, směřování hrdel, materiály konzultujte s dodavatelem.

 

Aktivní náplň

Pro aktivní a kontaktní část je použito sypané nebo skládané náplně z polypropylenového materiálu, které jsou schváleny pro styk s pitnou vodou.

 

 

 

Ukázky z našich realizací

Dokumenty ke stažení

 

aerační věž (PDF)

rozměrový výkres aerační věže